szpicwielkie
Spitsbergen / 2011
Miesięczna wyprawa miała na celu dotarcie do najdalej wysuniętego na północ miejsca w Europie. Podczas projektu realizowane były zdjęcia dokumentujące życie na Spitsbergenie. Projekt był realizowany w ramach projektu na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
nor_01
nor_02
nor_03
nor_04
nor_05
nor_06
nor_07
nor_08
nor_09
nor_10
nor_11
nor_12
nor_13
nor_14
nor_15
nor_16
nor_17
s00poprawine